Hier zijn nog zeven minimalistische composities, waarin ik me vooral bezig hield met (kleur-) harmonie.