Welke gegevens verzamel ik, waarom heb ik deze gegevens nodig en waarvoor gebruik ik deze?

Als u contact opneemt met mij, een offerte aanvraagt of opdracht geeft aan mij, dan verwerk ik persoonsgegevens die u zelf aan mij verstrekt, zoals:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie, telefonisch en persoonlijk
  • Bankrekeningnummer

Die persoonsgegevens heb ik nodig, om uw vraag te beantwoorden, een offerte voor uw op te kunnen stellen, een opdracht uit te kunnen voeren en uw betaling af te kunnen handelen. Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht bent, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Bewaren van persoonsgegevens

Ik bewaar uw gegevens alleen zo lang als (1) nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en/of (2) wettelijk vastgelegd is.

  • Contactgegevens: bewaartermijn 1 jaar vanaf laatste contact, administratieve reden
  • Offertes en bijbehorende gegevens (excl. Contactgegevens): bewaartermijn 3 maanden, administratieve reden
  • Factuurgegevens: 7 jaar, wettelijk verplicht

Gegevensuitwisseling en openbaarmaking / Delen van persoonsgegevens met derden

Uw gegevens worden alleen aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven en/of personen die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Ik neem de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neem de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen de gaan. Als uw de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij.

Uw rechten: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TMU creative works en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar tanja@tmu-creativeworks.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk op uw verzoek.

Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Hoe kunt uw contact opnemen met mij?

In het kader van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming ben ik, Tanja Udelhofen, eigenaar van TMU creative works, de gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens. U kunt contact met mij opnemen:

Per e-mail: tanja@tmu-creativeworks.nl

Per post: TMU creative works, Tanja Udelhofen, Zuidhoek 115, 3082PE Rotterdam

Cookies, plugins en tools

Deze website is met Wordpress gemaakt met het thema “Uncode”. Wordpress plaatst mogelijk cookies, die voor het juiste functioneren van de website noodzakelijk zijn. Deze cookies zijn geen tracking cookies en worden meestal bij het beëindigen van de browser sessie verwijderd.

De website gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Deze website maakt gebruik van zogenaamde Web Fonts die door Google beschikbaar gemaakt worden. Deze Web Fonts waarborgen dat de teksten op de website eenvormig eruit zien. Bij uw bezoek aan mijn website worden de benodigde web fonts in het cache geheugen van uw browser opgeslagen. Daarvoor neemt uw browser verbinding op met de servers van Google, en kan Google te weten komen dat via uw IP adres mijn website geopend werd. Meer informatie over Google Web Fonts vindt u via: https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

De website maakt gebruikt van Polylang, een plugin om alle content in drie verschillende talen aan te kunnen bieden. Deze plugin gebruikt een cookie, om uw taalkeuze te onthouden voor uw volgende bezoek. Dit maakt het gebruik van de website makkelijker en aangenamer.