Ofschoon mijn illustraties voornamelijk (abstracte) landschappen zijn, ontwerp ik toch regelmatig ook andere thema’s zoals stillevens of gezichten. Hieronder (en via het menu) kan je mijn illustraties op een bepaald thema filteren.